Pogosto zastavljena vprašanja

Med šolskimi počitnicami rednih tečajev ni, le ti sovpadajo s šolskim koledarjem.

Redni tečaji potekajo tekom šolskega leta in sicer od oktobra do konca meseca maja. Krajši tematski tečaji potekajo kot je navedeno ob posameznem tečaju, od pričetka delovanja skupine do zaključka npr. 20 ur. 

Tečaji se končajo konec maja z zaključnim Otroškim hackathonom, na katerem otroci predstavijo skupinske projekte, ki so jih ustvarili.

Eno srečanje traja 80 ali 120 minut, odvisno od izbranega tečaja.

V primeru krajše odsotnosti nadomeščanj ni, v primeru daljše odsotnosti in objektivnih razlogov poiščemo individualno rešitev z vsakim posameznikom.

Da, otrok lahko preneha obiskovati tečaj tudi sredi šolskega leta. O tem nas obvestite pred pričetkom novega meseca po telefonu na 070/761-222 ali elektronski pošti info@digitalschool.si. Ob tovrstni situaciji vas prosimo, da delite z nami tudi razlog prekinitve, saj nam le to omogoča izboljšanje učnega procesa in zadovoljstva udeležencev.

Prestavljanje učencev iz ene skupine v drugo je možno. Z vsakim posameznikom poiščemo individualno rešitev.

Cena tečajev je 64€ na mesec, če ta poteka enkrat tedensko po 80 minut, 79€ na mesec. če ta poteka enkrat tedensko po 120 minut in 69€ na mesec za spletni tečaj. Krajši tečaji imajo ceno določeno glede na obseg števila ur. 

Starši prejmete položnico po elektronski pošti do 10. v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 14 dni po prejemu računa.

Kontaktni obrazec

Imate vprašanje? Pišite nam.

"*" indicates required fields

Vaše ime in priimek:*
Untitled
Untitled*