Osnovnošolska dekleta osvajajo programerska znanja prihodnosti

Zakaj?

S projektom GirlsDoCode želimo:

  • povečati zanimanje deklet za tehnologijo in druge STEM poklice,
  • dvigniti nivo digitalne pismenosti med njimi,
  • zmanjšati razlike med spoloma na delovnih mestih v IKT sektorju,
  • ovreči predsodke o ženskah na STEM področju.

Ker spol ne sme vplivati na izbiro poklica, niti določen poklic ne sme biti rezerviran samo za en spol, bomo več kot 200 dekletom, ki obiskujejo 4. do 8. razreda, iz sodelujočih osnovnih šol ponudili brezplačno učenje osnov programiranja in logičnega mišljenja.

Kaj?

V prihodnosti bo nepoznavanje računalniškega jezika podoben izziv, kot je danes nepismenost. Kljub temu, da v prihodnosti ne bo vsako delo vključevalo programiranja, je ključno, da se otroci naučijo osnov razumevanja programskih jezikov in digitalnih znanj, saj nas le-ti učijo novih načinov razmišljanja, kako problem razdrobiti v zaporedje manjših, bolj obvladljivih sklopov. Veščine informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in digitalno razumevanje so prednost, ki jo lahko ponudimo, da bodo vsi “jutrišnji otroci” seznanjeni in pripravljeni na jutrišnji svet.

Dekleta bodo brezplačno spoznala osnovne koncepte programiranja, metode reševanja problemov, izvedla in razvila vsaj 20 lastnih projektov ter iger, se naučila varne uporabe interneta in razvijala inovativnost, ustvarjalnost ter delo v skupini.

Kdo, kdaj in kje?

Projekt se skozi leta vsebinsko razširja, saj skupine iz preteklih let nadaljujejo delo in osvajajo nova znanja na napredni stopnji tečaja.

MIE (Microsoft Innovative Educator) certificirani izobraževalci vodijo deklicam prilagojene programe v obsegu 22 šolskih ur.

Projekt poteka od leta 2019 preko videokonferenčnih orodij oz. v računalniških učilnicah matičnih osnovnih šol.

Kako?

Organizatorja in izvajalca projekta sta Digital School in Genesis Simbioza – socialno podjetje.

Podporniki projekta: Celtra, Dewesoft, Sportradar, Microgramm

Rezultati projekta v preteklih letih

  • V prvem letu je program uspešno zaključilo 99 deklic, v drugem letu 192 deklet, v šolskem letu 2021/22 pa kar 416 deklet iz šol po vsej Sloveniji.
  • Deklice so naredile več kot 1000 sprogramiranih projektov ter spoznale osnovne programske koncepte.
  • Preko dodatnih aktivnosti so spoznale 3D oblikovanje in tisk, se naučile programirati mobilne aplikacije, sestavile in programirale robota Mila, spoznale varno rabo interneta in spoznale delo programerja v podjetju.
  • Kar 93% vprašanih deklic se je zaradi tečaja bolj navdušilo nad programiranjem.

Zaupajo nam

Podjetja in organizacije, ki sodelujejo z nami.